Saturday, October 31, 2009

Кучевиште ... Kučevište ... фото и видео

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-11.jpg?t=1255965102
сл.1
Кучевиште е едно од поголемите скопски села. Селото е ридско и куќите се издигаат на надморска височина од 530 до 620 метри. Од градот Скопје селото е оддалечено 15 километри. Кучевиште има 1 869 жители од кои, 367 Македонци, 1 467 Срби, 4 Роми и 4 Турци. Во селото има 4 цркви и еден манастир (петата црквичка старата Света Параскева кај водениците ја немам сликано, незнаев за нејзиното постоење - веројатно сега е возобновена близу Селото Св.Петка ...), што потврдува дека називот Скопска Црна гора треба да се промени во Света Црна Гора. Има многу голем атар и плодна земјоделска површина. Низ селото се протега богата со вода Кучевишка река на која има бројни стари воденици, дури 140 ...    (изворно постирано октомври 18, 2009)        Повеќе ».....http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/1Large.jpg?t=1255965167
сл.2  клик на сликата за поголема
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-25copyLarge.jpg?t=1255965259
сл.3  клик на сликата за поголема
 1. Воведение на Св. Богородица меѓу народот позната како Свети Спас
 2. Основно школо “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
 3. Црква на која не можам да се сетам на името
 4. Кон Црквата Св. Петка и Св.Недела 
 5. Манастир Св. Архангел 
 6. Манастир Св. Богородица - Побожје
 7. Село Побожје 
 8. Рудник Каменолом Бањани
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-21.jpg?t=1255965365 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-31.jpg?t=1255965424
сл.4 и 5
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-51.jpg?t=1255965505
сл.6 Манастир Св. Архангел
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-61.jpg?t=1255965615 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-81.jpg?t=1255965683
сл.7 и 8
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-101.jpg?t=1255965750 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-71.jpg?t=1255965798
сл.9 и 10
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-91.jpg?t=1255965886
сл.11
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-41.jpg?t=1255965944 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-111.jpg?t=1255965995
сл.12 и 13
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-131.jpg?t=1255966050
сл.14 Воведение на Св. Богородица меѓу народот позната како Свети Спас
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-141.jpg?t=1255966085
сл.15
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-121.jpg?t=1255966127 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-151.jpg?t=1255966172
сл.16 и 17
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-161.jpg?t=1255966236
сл.18  Олтајмер ала Кучевиште
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-261.jpg?t=1255966366
сл.19 ОУ “Кирил и Методиј“
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-191.jpg?t=1255966316
сл.20  Кабрио
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-201.jpg?t=1255966409
сл.21  Еднокорабна црква - го забаравив името.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-211.jpg?t=1255966437
сл.22  Цвет во дворот на црквата
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-241.jpg?t=1255966469
сл.23 Св.Петка
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-171.jpg?t=1255966547
сл.24  Домаќинот на сите 4 селски цркви во Кучевиште. Пред најмладата црква Света Недела во која има извор на вода добра за очи ... Црквата е во Изградба но е покрај главниот пат за Кучевиште ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-181.jpg?t=1255966586
сл.25  За добродојде и создравје ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-231.jpg?t=1255966636
сл.26

1 comment:

 1. Турци во Кучевиште нема и никогаш немало, црквата што не и го знаеш името е Св.Атанасије локално (Св.Танасија) собор на 31 јануари.

  ReplyDelete

Blog Archive

Followers

Site Meter