Saturday, October 31, 2009

Марков Манастир - Св. Димитрија ... Markov Manastir - Sv. Dimitrija ... фото и видео сторија ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/94Large-3.jpg?t=1240081210
сл.1   Во Марков Манастир - Св. Димитрија имам идено неколкупати. Секојпат сум го доживувал слично ... секојпат ми останувало во главата дека местото е прекрасно. Во поново време конаците и Манастирот се возобновени - местото е активен музеј. Некогаш било богато со библиотека со стари ракописи ... Не треба да има скопјанец - кој не го има посетено ова светилиште и прекрасно излетничко место. Сега е женски Манастир. (изворно постирано април 18, 2009)          
Клик тука за да го пронајдете Марков Манастир на maps.google.com
Клик тука за да дојдете на мапата на maps.google.com
Ако тргате од Скопје, ке појдете према Драчево. Од центарот на Скопје до Мостот на Маркова река пред Драчево има цирка 9 километри. Пред мостот на Маркова река вртите десно и одите до свртувањето на лево према Маркова Сушица т.е. Марков Манастир - што се одприлика нови 9 километри. Од свртувањето до Марков манастир имате цирка 2 километри. Се вкупно од центарот на Скопје до Марков Манастир има одприлика 21 километар релативно добар асфалтен пат.
2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/92Large-3.jpg?t=1240081138
3.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/93Large-3.jpg?t=1240081170
4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/91Large-3.jpg?t=1240080891

5.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/95Large-3.jpg?t=1240081243
6.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/96Large-3.jpg?t=1240081276
7.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/97Large-3.jpg?t=1240081329
8.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/98Large-3.jpg?t=1240081359
9.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/99Large-3.jpg?t=1240081385
10.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/910Large-3.jpg?t=1240081416
11.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/911Large-3.jpg?t=1240081657
12.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/912Large-3.jpg?t=1240081690
13.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/913Large-3.jpg?t=1240081722
14.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/914Large-3.jpg?t=1240081748
15.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/915Large-3.jpg?t=1240081791
16.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/916Large-3.jpg?t=1240081821
17.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/917Large-3.jpg?t=1240081855
18.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/918Large-3.jpg?t=1240081882
19.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/919Large-3.jpg?t=1240081914
20.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/920Large-3.jpg?t=1240081943
21.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/921Large-3.jpg?t=1240104005
22.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/922Large-3.jpg?t=1240104081
23.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/923Large-3.jpg?t=1240104115
24.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/924Large-1.jpg?t=1240104153
25.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/925Large-2.jpg?t=1240104201
26.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/926Large-2.jpg?t=1240104228
27.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/927Large-2.jpg?t=1240104263
28.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/928Large-2.jpg?t=1240104293
29.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/929Large-2.jpg?t=1240104336
30.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/931Large-2.jpg?t=1240104368
31.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/932Large-1.jpg?t=1240104402
32.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/933Large-1.jpg?t=1240104446
33.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/934Large-1.jpg?t=1240104475
34.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/935Large-1.jpg?t=1240104515
35.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/936Large-1.jpg?t=1240104542
36,
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/937Large-1.jpg?t=1240104579
37.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/938Large-1.jpg?t=1240104614
38.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/940Large-1.jpg?t=1240104681
39.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/942Large-1.jpg?t=1240105521
40.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/943Large-1.jpg?t=1240105575
41.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/944Large-1.jpg?t=1240105601
42.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/945Large-1.jpg?t=1240105643
43.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/946Large-1.jpg?t=1240105673
44.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/948Large-1.jpg?t=1240105731
45.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/949Large-1.jpg?t=1240105764
46.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/950Large-1.jpg?t=1240105797
47.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/951Large-1.jpg?t=1240105837
48.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/952Large-1.jpg?t=1240105868
49.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/954Large-1.jpg?t=1240105924
50.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/955Large-1.jpg?t=1240105960
51.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/956Large-1.jpg?t=1240106000
52.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/957Large.jpg?t=1240106034
53.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/959Large.jpg?t=1240106073
54.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/960Large.jpg?t=1240106108
55.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/958Large.jpg?t=1240106138
56.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/962Large.jpg?t=1240106256  


 
 


 • лно завршена и живописана од неговиот син Марко (меѓу 1366 и 1371-72 година). Во почетокот на XIX век во манастирот како негов игумен престојувал и работел македонскиот преродбеник и книжевник Кирил Пејчиновиќ.
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Marko_Susica1.jpg
  - Основата на црквата е во форма на впишан крст во правоаголно протранство, со купола што се издига над централниот дел, носена од четири камени столбови. Нартексот е одделен со троделен отвор од наосот, а во неговиот горен дел се наоѓа слепа калота, јасно назначена и видлива на покривот. Црквата е ѕидана од делкан камен и тули кои се изведени во интересни шари, особено на олтарната апсида, во десетте декоративно изведени ниши. Кон црквата, од јужната страна, во подецнежниот период додадена е просторија во вид на параклис кој служел за крштевање и е изграден од слаб материјал. Од западната страна на црквата, во 1830 год., изграден е отворен трем ѕидан од делкан камен, за кој средства дал Хамзи-паша Скопски.
  - Внатрешноста на црквата е живописна, а живописот е рапореден во повеќе зони. Во првата зона наликани се светители во цел раст, меѓу кои, на северниот ѕид биле насликани и портретите на ктиторите. Меѓутоа, овие ликови се оштетени, па е тешко да се констатира што преставуваат. Втората зона ги опфаќа композициите што го илустрираат акатистот на св.Богородица, а другите зони животот, чудата и страдањата Христови, дванаесетте "Големи празници", како и сцени од животот на св.Никола и патронот на црквата св.Димитрија.
  - Првобитниот иконостас на црквата наполно е зачуван. Тој се состои од камени столбови со капители кои се орнаментирани, со што потсетува на камените иконостаси на црквата Св.Пантелејмон во Нерези, или црквата Св.Ѓорѓи во Старо Нагоричане. Дел од старите икони се зачувани, меѓутоа, тие биле пресликани во периодот на XIX век
  .
 • Ве носам во манастирот Свети Димитрија, попознат како Марков манастир. Одите кон населбата Драчево, и наместо лево, вртите десно. По десеттина километри ќе видите табла (пишува Марков манастир), тука скршнувате лево и влегувате во селото Маркова Сушица. По 3 минути возење пред вас ќе се отвори манастирот со сета своја раскош...  На самиот влез не дочекуваат две кутренца. Братче и сестриче, убави како зајци и брборковци какви што се, го излапкаа сувото лебче додека кажеш кекс. Не се ова оние расни кучиња научени на првокласна храна, ама се уште помили од нив бидејќи се природни и топли.
  Влегуваме во манастирскиот двор. А овде- убавина: цвеќенца... стара фурна... и воденицата е зачувана... бунар... клуч за портите небесни? ... места за седење како од сликовница... конаци... Убаво е средено, а како и нема да биде кога вредните монахињи секојдневно вредно си ја работат работата. За нас световните, несфатлив е тој спој на духовен молитвен живот и физичка работа, сето тоа исполнето со тихување и милозливост, ама такви се нашите монаси и затоа треба да си ги сакаме и почитуваме
  .
  Влегуваме во црквата. Не удира 14-от век уште на самиот влез. Црквата е обновена од страна на Волкашин, а наполно завршена и живописана во времето на неговиот син, кралот Марко, во периодот меѓу 1366 и 1371 година. Она што треба да го знаеме е дека овој манастир живеел и за време на турското ропство, а во 19 век игумен бил Кирил Пејчиновиќ. Фрескописот е брилијантен- овде се е како на филмско платно, па сцените од животот на Пресвета Богородица, чудата и страдањата на Христос, дванаесетте големи празници, како и фрагменти од животот на Свети Никола се редат во низа и човека го оставаат со подотворена уста како тоа маестрално се сликало во тој далечен 14-ти век. Црквата е градена од камен, а и иконостасот е изработен од тој материјал. 
  Пак сме надвор. Со оглед на тоа што сега манастирот е дом на монахињи, во конаците може да преспијат само жени кои имаат потреба од средба со духовничките. Во план е изградба на уште конаци кои ќе бидат отворени за сите посетители. И уште нешто, при крај е подготовката на музејот во рамките на манастирот во кој ќе бидат изложени дел од илјадниците предмети сочувани од богатата историја на Марковиот манастир.
  Се простуваме со монахињите кои не почестија со убав збор и не поканија да дојдеме на неделната литургија. Ех, Боже, убаво е да се биде човек.
  Надвор од манастирската тишина, нешто жубори. Тоа е Маркова река... Ако сте за скара, за мало фудбалче, за ледина и уживанција, ете ви такви можности овде. Природата се пупи пред очите и ќефот е голем во тоа филозофирање, но работата не вика, па марш во кола и правец кон скопската џунгла.
  Поминуваме низ селото Сушица каде чмаат многу стари куќи што говори дека освен викендашите, домородното население се изретчува, но тоа не е нова вест.
  Марков манастир. Во сабота на прошетка, или во недела на литургија? Ваше си е што ќе изберете, ама мрднете оти животот е надвор од нашите домушарски бункери
  .
 • Марков Манастир ...
  - Јужно од Скопје на околу 20 км. во непосредна близина на селото Сушица со векови опстојува Марковиот манастир со манастирската црква Св. Димитрија.
  - Поради недостиг на изворни документи повеќе децении наназад, Марковиот манастир претставува голем предизвик за научниот свет, што била причина да бидат предмет на истражување и проучување на неговата историја, фрескоживописот, архитектурата, ктиторскиот натпис, ктиторските композиции и потрагата по кралските портрети на Волкашин и Марко.
  - Манастирскиот комплекс го сочинуваат: добросочувана црква, старата манастирска трпезарија, конаците со убавите чардаци и други стопански згради.
  - Во манастирскиот двор се влегува преку старата висока дрвена двокрилна порта. (галерија)
  - Во добрите времиња манастирот бил многу економски силен со имоти и стока. Тоа овозможило да се здобие со големо историско богатство: стари икони, стари ракописи и книги, мноштво црковни предмети и реликвии. Овде се одвивал интензивен монашки живот, препишувачка и просветна дејност. Изворните документи и високо уметничките предмети со векови љубоморно се чувале се до XIX век од страна на манастирските братја. Настапиле и тешки денови за манастирот – грабежи на икони и ракописи, на предмети со уметничка вредност а не бил поштеден и од уривање и од пожари. Тоа што било однесено, денес само еден мал дел се наоѓа во библиотеките на Белград, Софија, Виена и Москва.
  - Како најважен сочуван изворен документ во Марковиот манастир претставува натписот над јужниот влез внатре во црквата, кој дава податоци за изградбата на манастирската црква и нејзините ктитори. Натписот ја има следната содржина: „Се обнови обој пребожествен храм на светиот великомаченик христов победоносец и чудотворец димитрија, со усрдието и поспешението на благоверниот крал волкашин и со благоверната кралица елена и со премногу љубените нивните ќерки и синови благоверниот крал марко и андреаш, иваниш и димитар во годината 1377, А овој манастир почна да се ѕида во 1345 во дните на благоверниот цар стефан и христољубивиот крал волкашин а се сврши во дните на благоверниот и христољубивиот крал марко“.
  - Содржината на натписот ни дава целосна претстава за кралското семејство на Волкашин, ја означува годината на отпочнување на изградбата на црквата и нејзиното завршување.
  - Втор изворен документ претставува полилејот на кого се излиени букви со имињата на ктиторите како и за дел од историјата на црквата. Историјата на манастирот ја надополнуваат и записите испишани на столбовите и ѕидовите на црквата. Еден таков запис е видливо врежан на северната фасада на црквата и северозападниот столб во наосот на црквата со името на нашиот преродбеник и книжевник – Кирил Пејчиновиќ кој бил и игумен на манастирот. Тој во почетокот на XIX век овде во Марковиот манастир основал училиште за млади, а ја напишал и познатата негова книга „ Огледало
  “. ...
  - Архитектурата на црквата е од типот цркви со една купола која високо се издига над кровната конструкција. На источната страна има голема олтарна апсида, а на западната нартекс. Кон западната страна од црквата подигнат е отворен трем во триесеттите години на XIX век со парична помош на Х'мзи-паша.
  - За време на изградбата на црквата или нешто подоцна бил изграден и параклис на јужната страна каде биле насликани ктиторските портрети на крал Волкашин и крал Марко, а откриени за време на конзерваторските работи во 1963-1964 година.
  - Внатрешните површини од црквата се исполнети со фрески од XIV век; илустрации од Богородичниот акатист, Чудата Христови, неговите страдања, големите празници и повеќе поединечни фигури на светци, ангели, пророци, испосници и ратници. Зографите насликале повеќе сцени од животот на Св. Димитрија – патронот на црквата, како и сцени од животот на Св. Никола, Св Нестор и др. Во куполата е претставен Христос Пантократор, а тука се мноштво ангели, архангели пророци и други светци. Во олтарниот простор е илустрира на Божествената литургија со архиереи облечени во бели фелони, украсени со црни крстови. Големите празници ги исполнуваат сводовите на црквата, а во нивно продолжување се насликани композиции со претстави од маките и чудата Христови.
  - Во нартексот видно место им е дадено на ктиторските портрети претставени на северниот ѕид. Во горните партии на нартексот се илустрирани сцени од животот на Св. Димитрија, а неизостануваат ни фигурите на бранителите на христијанството: епископи, проповедачи, маченици и др
  . ...  
 • Богат трезор од икони во Марков манастир ...

  sv.dimitrij.jpg
  Икона "Св. Димитрија Милостив"
  sv.jovankrstitel.jpg
  Икона "Св. Јован Продромос"
  isus.hristospantokrator.jpg
   Икона "Исус Христос Пантократор и Животодавец"
  bogorodica.odigitrija.jpg
  Икона "Богородица Одигитрија"
  arhangel.mihail.jpg
  Икона "Архангел Михаил - Страшен Чувар"
 • Марков Манастир - ВикипедијаМарков Манастир е македонски православен манастир кој се наоѓа јужно од селото Маркова Сушица, по долината на Маркова Река, на двесеттина км од Скопје. Во самиот манастир се наоѓа црквата Св. Димитрија и импозантната камбанерија. Капијата на манастирот е искована од масивно дрво. Веднаш од десната страна започнуваат манастирските конаци и други помошни простории. Покрај конаците се наоѓа уште и фурна, казани за печење ракија, бунар со студена вода и мошне стара воденица која е сочувана како секавање на времето кога житото се мелело на таков начин. Името на манастирот е добиено по популарниот јунак Крале Марко. Црквата Св. Димитрија е изградена во 1345 год. за што сведочи натписот над јужната врата од внатрешната страна на црквата. Таа била обновена од кралот Волкашин, а наполно завршена и живописана од неговиот син Марко (меѓу 1366 и 1371-72 година). Во почетокот на XIX век во манастирот како негов игумен престојувал и работел македонскиот преродбеник и книжевник Кирил Пејчиновиќ.  
 • Премин Портал - Богат трезор од икони во Марков манастир ...  
 • Марков Манастир - Krale Marko 
 • МАРКОВ МАНАСТИР - ЗЕВЗЕК - за големи и мали нешта 
 • build.mk » Forum: Марков Манастир 
 • Марков манастир, с. Сушица 
 • Официјален портал на Град Скопје - Марков Манастир 
 • Св. Димитрија, Марков Манастир – Скопје | Culture Map
 • Марков Манастир - King Marko Land 
 • МАРКОВ МАНАСТИР - Панорама - www.sk.com.mk 
 • » Марков Манастир – Св. Димитрија … Markov Manastir – Sv ... 
 • Марков манастир - раззеленета средновековна приказна - Utrinski Vesnik 
 • МАРКОВ МАНАСТИР НИЗ ИСТОРИЈАТА - VEST - Macedonian daily newspaper 
 • Марков Манастир ... Институт за Информатика 
 • skopje.mk - Марков Манастир 
 • » Марков Манастир Скопје Моја Македонија – фото записи 
 • Gallery - Category: Марков Манастир (27.04.2008) - Picture: Markov ... 
 • волан: Маркова Сушица - Markova Sušica ... кратка фото сторија ... 
 • macedon - МАНАСТИР ПОСВЕТЕН НА КРАЛИ МАРКО 
 • Марков манастир... | Facebook 
 • КАКО ДО МАРКОВ МАНАСТИР - Krale Marko 
 • MARKOV MANASTIR - Makedonsko Sonce
 

Blog Archive

Followers

Site Meter